Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
168

III RC 520/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Piasecznie

Data orzeczenia: 2016-06-20

Data publikacji: 2016-08-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: ustalenie obowiązku alimentacyjnego
Sygn. akt III RC 520/15 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 7 grudnia 2015 roku, małoletni J. K. , działając przez matkę, P. K. wniósł o zasądzenie alimentów w kwocie po 750 złotych miesięcznie. E. T. , pozwana w sprawie wniosła o oddalenie powództwa. Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny: J. K. , urodzony (...) , pochodzi ze związku małżeńskiego M. K. i P. K. . Wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 23 czerwca 2010 roku orzeczono rozwód związku małżeńskiego rodziców powoda, ustalono miejs
Czytaj więcej»

III RC 526/13

wyrok

Sąd Rejonowy w Piasecznie

Data orzeczenia: 2014-11-14

Data publikacji: 2015-12-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III RC 526/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 listopada 2014 roku Sąd Rejonowy w Piasecznie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący SSR Dorota Szostak Protokolant Sara Staniszek-Bucińska po rozpoznaniu w dniu 7 listopada 2014 roku w Piasecznie na rozprawie sprawy z powództwa J. Z. przeciwko A. Z. o uchylenie obowiązku alimentacyjnego powództwo oddala
Czytaj więcej»

III RC 539/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Piasecznie

Data orzeczenia: 2015-03-30

Data publikacji: 2015-12-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III RC 539/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 marca 2015 r. Sąd Rejonowy w Piasecznie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący : A. K. Protokolant: Aleksandra Tomaszewska po rozpoznaniu w dniu 18 marca 2015 roku w Piasecznie z powództwa małoletniej R. S. reprezentowanej przez przedstawicielkę ustawową A. S. przeciwko E. S. o alimenty 1 Zasądza od pozwanego E. S. tytułem alimentów na rzecz małoletniej córki R. S. kwotę po 800 zł (osimset) złotych mi
Czytaj więcej»

II K 1153/10

wyrok

Sąd Rejonowy w Piasecznie

Data orzeczenia: 2014-12-15

Data publikacji: 2015-02-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 1153/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 grudnia 2014 r. Sąd Rejonowy w Piasecznie II Wydział Karny, w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Romaniuk Protokolant: Urszula Zegadło przy udziale prokuratora Andrzeja Kury i M. M. (1) po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 10 czerwca 2014 roku, 4 listopada 2014 roku oraz 15 grudnia 2014 roku sprawy S. K. (1) , syna M. i Z. , urodzonego (...) w P. oskarżonego o to, że : I w dniu 29 czerwca 2010 roku w miejscowości B. , g
Czytaj więcej»

II W 188/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Piasecznie

Data orzeczenia: 2015-01-13

Data publikacji: 2015-02-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II W 188/14 UZASADNIENIE Na podstawie całokształtu materiału dowodowego Sąd ustalił następujący stan faktyczny sprawy: T. M. jest właścicielem Biura (...) z siedzibą przy ul. (...) w miejscowości Z. . Wymieniona była pracodawcą M. M. . W dniu 2 września 2013 roku zapadł prawomocny wyrok Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w W. , VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w sprawie o sygn. akt VII P 1754/12 z powództwa M. M. przeciwko T. M. o odszkodowanie i sprostowanie świadectwa pra
Czytaj więcej»

II W 1082/13

wyrok

Sąd Rejonowy w Piasecznie

Data orzeczenia: 2014-08-08

Data publikacji: 2014-09-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II W 1082/13 Obraz 2 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 sierpnia 2014 r. Sąd Rejonowy w Piasecznie – II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Romaniuk Protokolant: Urszula Zegadło po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 4 czerwca 2014 r. i 8 sierpnia 2014 r. sprawy P. M. , syna M. i W. , urodzonego dnia (...) w W. obwinionego o to, że: w dniu 31 lipca 2013 roku około godziny 22:45 w miejscowości K. na ul. (...) , kierując pojazdem marki R. (...) o nr rej. (.
Czytaj więcej»

II W 1312/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Piasecznie

Data orzeczenia: 2014-08-13

Data publikacji: 2014-11-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II W 1312/13 UZASADNIENIE Na podstawie dowodów zebranych i ujawnionych w toku postępowania Sąd ustalił następujący stan faktyczny: W dniu 4 kwietnia 2013 r. około godz. 19:20 strażnicy miejscy Straży Miejskiej K. M. L. i J. G. udali się, po uprzednim zawiadomieniu telefonicznym, na ulicę (...) w K. . Zauważyli tam nieprawidłowo zaparkowany przez M. N. samochód marki C. o nr rej. (...) . Pojazd pozostawał zaparkowany w strefie zamieszkania D-40, w miejscu innym niż wyznaczone w tym celu
Czytaj więcej»

III RC 18/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Piasecznie

Data orzeczenia: 2016-09-19

Data publikacji: 2016-11-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III RC 18/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 września 2016 roku Sąd Rejonowy w Piasecznie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący SSR Gabriela Jasińska Protokolant Aleksandra Drewicz po rozpoznaniu w dniu 5 września 2016 roku w Piasecznie na rozprawie sprawy z powództwa małoletniej M. S. (1) reprezentowanej przez przedstawicielkę ustawową A. W. przeciwko M. S. (2) o podwyższenie alimentów 1 podwyższa alimenty od M. S. (3) na rzecz jego małoletniej
Czytaj więcej»

III RC 45/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Piasecznie

Data orzeczenia: 2016-05-12

Data publikacji: 2016-08-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: ustalenie rozdzielności majątkowej
Sygn. akt III RC 45/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 maja 2016 roku Sąd Rejonowy w Piasecznie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący SSR Dorota Szostak Protokolant Ada Chudzik po rozpoznaniu w dniu 12 maja 2016 roku w Piasecznie na rozprawie przy udziale Prokuratora Małgorzaty Leśkiewicz- Madejskiej sprawy z powództwa P. A. przeciwko M. A. oraz z powództwa M. A. przeciwko P. A. o ustanowienie rozdzielności majątkowej 1.ustanawia z dniem 19 lutego 2015 ro
Czytaj więcej»

III RC 45/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Piasecznie

Data orzeczenia: 2016-06-06

Data publikacji: 2016-08-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: ustalenie rozdzielności majątkowej
Syg.akt III RC 45/15 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 26 stycznia 2015 roku, P. A. wniósł o ustanowienie rozdzielności majątkowej z dniem 9 stycznia 2015 roku. Pozwem z dnia 2 marca 2015 roku, M. A. wniosła o ustanowienie rozdzielności majątkowej z dniem wniesienia pozwu, ostatecznie z dniem wniesienia pozwu o rozwód tj. z dniem 19 lutego 2015 roku. Postanowieniem z dnia 6 maja 2015 roku połączono sprawy do wspólnego rozpoznania (k.25 akt). Prokurator wniosła o ustanowienie rozdzielności majątkowej z
Czytaj więcej»