Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
165

II K 1153/10

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Piasecznie

Data orzeczenia: 2015-01-26

Data publikacji: 2015-02-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 1153/10 UZASADNIENIE sporządzone w trybie art. 423§1a Kpk w zakresie dotyczącym oskarżonego S. K. (1) Na podstawie całokształtu materiału zgromadzonego ujawnionego w sprawie, Sąd ustalił następujący stan faktyczny w sprawie : G. J. i S. K. (1) od dłuższego czasu pozostawali w konflikcie. W dniu 29 czerwca 2010 roku G. J. wraz z żoną B. J. przebywali w odwiedzinach u J. i J. małżonków D. w miejscowości B. , gmina G. województwo (...) . Posesja państwa D. sąsiaduje bezpośrednio z dz
Czytaj więcej»

III RC 45/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Piasecznie

Data orzeczenia: 2016-05-12

Data publikacji: 2016-08-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: ustalenie rozdzielności majątkowej
Sygn. akt III RC 45/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 maja 2016 roku Sąd Rejonowy w Piasecznie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący SSR Dorota Szostak Protokolant Ada Chudzik po rozpoznaniu w dniu 12 maja 2016 roku w Piasecznie na rozprawie przy udziale Prokuratora Małgorzaty Leśkiewicz- Madejskiej sprawy z powództwa P. A. przeciwko M. A. oraz z powództwa M. A. przeciwko P. A. o ustanowienie rozdzielności majątkowej 1.ustanawia z dniem 19 lutego 2015 ro
Czytaj więcej»

III RC 45/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Piasecznie

Data orzeczenia: 2016-06-06

Data publikacji: 2016-08-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: ustalenie rozdzielności majątkowej
Syg.akt III RC 45/15 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 26 stycznia 2015 roku, P. A. wniósł o ustanowienie rozdzielności majątkowej z dniem 9 stycznia 2015 roku. Pozwem z dnia 2 marca 2015 roku, M. A. wniosła o ustanowienie rozdzielności majątkowej z dniem wniesienia pozwu, ostatecznie z dniem wniesienia pozwu o rozwód tj. z dniem 19 lutego 2015 roku. Postanowieniem z dnia 6 maja 2015 roku połączono sprawy do wspólnego rozpoznania (k.25 akt). Prokurator wniosła o ustanowienie rozdzielności majątkowej z
Czytaj więcej»

III RC 201/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Piasecznie

Data orzeczenia: 2015-12-23

Data publikacji: 2016-02-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: ustalenie obowiązku alimentacyjnego
Sygn. akt III RC 201/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 grudnia 2015 roku Sąd Rejonowy w Piasecznie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący SSR Dorota Szostak Protokolant Justyna Wichowska po rozpoznaniu w dniu 18 grudnia 2015 roku w Piasecznie sprawy z powództwa J. J. przeciwko małoletniemu J. J. działającemu przez przedstawicielkę ustawową B. Ł. o obniżenie alimentów 1 obniża alimenty od J. J. ustalone wyrokiem Sądu Rejonowego w Piasecznie z dnia 19 grudn
Czytaj więcej»

III RC 65/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Piasecznie

Data orzeczenia: 2015-12-23

Data publikacji: 2016-01-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: ustalenie obowiązku alimentacyjnego
III RC 65/15 UZASADNIENIE M. P. (1) , pismem z dnia 4 kutego 2015 roku, wniosła o podwyższenie alimentów na rzecz małoletniej córki J. K. (1) z kwoty po 400 złotych miesięcznie do kwoty po 1500 złotych miesięcznie od dnia wniesienia powództwa z ustawowymi odsetkami. Pozwany J. K. (2) wniósł o oddalenie powództwa w całości. Wyjaśnił, że w wyniku apelacji obecnie wysokość alimentów wynosi 300 złotych. Sąd Rejonowy poczynił następujące ustalenia faktyczne: Małoletnia J. K. (1) urodzona (...) pochod
Czytaj więcej»

III RC 247/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Piasecznie

Data orzeczenia: 2015-10-12

Data publikacji: 2015-12-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: ustalenie obowiązku alimentacyjnego
Sygn. akt III RC 247/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 października 2015 roku Sąd Rejonowy w Piasecznie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący SSR Dorota Szostak Protokolant Justyna Wichowska po rozpoznaniu w dniu 12 października 2015 roku w Piasecznie sprawy z powództwa małoletniej N. R. działającej przez przedstawicielkę ustawową A. U. przeciwko Z. R. i M. R. o alimenty powództwo oddala
Czytaj więcej»

III RC 257/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Piasecznie

Data orzeczenia: 2016-11-02

Data publikacji: 2016-11-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: ustalenie obowiązku alimentacyjnego
Sygn. akt III RC 257/16 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 15 czerwca 2016 r. B. D. działająca w imieniu małoletniego powoda D. D. (1) wniosła o zasądzenie od pozwanego S. D. alimentów w kwocie po 1.500 zł miesięcznie. Pozwany S. D. wniósł o oddalenie powództwa. Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny: Małoletni D. D. (2) pochodzi ze związku małżeńskiego B. D. oraz S. D. . Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie o sygn. akt XI C 812/10 rozwiązał przez rozwód związek mał
Czytaj więcej»

III RC 266/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Piasecznie

Data orzeczenia: 2015-12-03

Data publikacji: 2015-12-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: ustalenie obowiązku alimentacyjnego
Sygn. akt III RC 266/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 03.12. 2015 roku Sąd Rejonowy w Piasecznie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący SSR Anna Korczak Protokolant Justyna Wichowska po rozpoznaniu w dniu 3 grudnia 2015 roku sprawy z powództwa M. K. przeciwko A. Z. o ustalenie ojcostwa i alimenty 1.Ustala że M. K. ur. (...) PESEL (...) jest ojcem małoletniej L. Z. ur. (...) w P. , c. A. Z. . 2.Ustala ze małoletnia będzie nosiła nazwisko Z. - K. . 3.Wniosek
Czytaj więcej»

III RC 309/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Piasecznie

Data orzeczenia: 2016-05-23

Data publikacji: 2016-08-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: ustalenie obowiązku alimentacyjnego
Sygn. akt III RC 309/14 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 25 czerwca 2014 r. małoletnia A. K. reprezentowana przez matkę M. B. wniosła o zasądzenie od pozwanego F. K. na rzecz powódki kwoty 340.000 zł tytułem alimentów wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 16 kwietnia 2014 roku do dnia zapłaty. Na rozprawie w dniu 10 lutego 2015 r. strona powodowa zmodyfikowała swoje stanowisko wnosząc o zasądzenie tytułem alimentów kwoty po 5.000 zł miesięcznie od pozwanego na rzecz powódki od dnia 16 kwietnia 2014 r. O
Czytaj więcej»

III RC 340/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Piasecznie

Data orzeczenia: 2016-02-22

Data publikacji: 2016-04-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: ustalenie obowiązku alimentacyjnego
Sygn. akt III RC 340/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 lutego 2016 roku Sąd Rejonowy w Piasecznie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący : A. K. Protokolant: Kamila Caban po rozpoznaniu w dniu 22 lutego 2016 roku w Piasecznie sprawy z powództwa małoletniej J. P. (1) reprezentowanej przez matkę J. P. (2) przeciwko G. P. o podwyższenie alimentów 1 Alimenty od pozwanego G. P. na rzecz małoletniej córki J. P. (1) w kwocie po 350 zł (trzysta pięćdziesiąt złoty
Czytaj więcej»