Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
168

I C 21/09

wyrok

Sąd Rejonowy w Piasecznie

Data orzeczenia: 2010-09-29

Data publikacji: 2014-07-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 21/09 WYROK W IMIENIU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 września 2010 r. Sąd Rejonowy w Piasecznie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca: SSR Anna Samu! Protokolant: Katarzyna Dmochowska po rozpoznaniu w dniu 29 września 2010 r. w Piasecznie na rozprawie sprawy z powództwa S. T. przeciwko K. P. o zapłatę oddala powództwo.
Czytaj więcej»

I C 21/09

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Piasecznie

Data orzeczenia: 2010-09-29

Data publikacji: 2014-07-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 21/09 UZASADNIENIE Powód S. T. wniósł pozew przeciwko Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie K. P. o zasądzenie kwoty 177,42 zł potrąconej przez ZUS oraz kwoty 1.000 zł za stres psychiczny i uszczerbek na zdrowiu, spowodowany powtórną egzekucją z emerytury. W uzasadnieniu wskazał, że bezpodstawność zajęcia jest oczywista, albowiem postanowieniem z dnia 25.03.2008r. w sprawie I Co 210/08 Sąd Rejonowy w Piasecznie oddalił skargę na czynności komornika, podając dokład
Czytaj więcej»

I C 276/09

wyrok

Sąd Rejonowy w Piasecznie

Data orzeczenia: 2010-04-21

Data publikacji: 2014-07-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 276/09 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 kwietnia 2010 roku Sąd Rejonowy w Piasecznie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Danuta Bulińska Protokolant: apl. adw. Andrzej Stefańczuk po rozpoznaniu w dniu 21 kwietnia 2010 roku w Piasecznie na rozprawie sprawy z powództwa P. M. przeciwko M. A. o zapłatę 1 powództwo oddala; 2 zasądza od powoda P. M. na rzecz pozwanej M. A. kwotę 617,00 zł (sześćset siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów p
Czytaj więcej»

I C 276/09

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Piasecznie

Data orzeczenia: 2010-04-21

Data publikacji: 2014-07-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

I C 276/09 UZASADNIENIE W. M. działając jako przedstawiciel ustawowy w imieniu i na rzecz małoletniego syna P. M. pozwem z dnia 14 maja 2009 r. wniósł o zasądzenie od pozwanej M. A. prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą (...) zadośćuczynienia w wysokości 3.000,00 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 01.12.2008 r. oraz zasądzenie od pozwanej na rzecz powoda kosztów procesu. W uzasadnieniu powód podał, że dochodzi od pozwanej zadośćuczynienia z tytułu poniesionych przez swojego syna cierpień
Czytaj więcej»

I C 493/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Piasecznie

Data orzeczenia: 2013-10-09

Data publikacji: 2015-09-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

sygn. I C 493/13 UZASADNIENIE Pozwem wniesionym 21 grudnia 2012 roku powód (jako nabywca wierzytelności) dochodził od pozwanej zapłaty należności z tytułu opłat za kształcenie w Wyższej Szkole (...) w W. (czesnego) za okres grudzień 2006 – styczeń 2007 roku wraz z odsetkami. Powództwo został oddalone przede wszystkim ze względu na podniesienie przez pozwanego w toku rozprawy 9 października 2013 roku skutecznego zarzutu przedawnienia. Oczywiste jest przedawnienie należności odsetkowej za okres pr
Czytaj więcej»

I C 1752/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Piasecznie

Data orzeczenia: 2016-09-21

Data publikacji: 2017-02-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: działalność niezarobkowa, w której dominuje podporządkowanie regułom ekonomicznym, jest działalnością gospodarczą
Sygn. akt I C 1752/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 września 2016 r. Sąd Rejonowy w Piasecznie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Radosław Kopeć Protokolant: Paulina Rechnio po rozpoznaniu w dniu 21 września 2016 r. w Piasecznie na rozprawie sprawy z powództwa Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej im. F. S. z siedzibą w G. przeciwko W. O. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej im. F. S. z siedzibą w
Czytaj więcej»

I C 1894/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Piasecznie

Data orzeczenia: 2016-12-16

Data publikacji: 2017-01-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Art. 663 k.c ma charakter normy względnie obowiązującej, a wynikające z niego prawa i obowiązki maja być odmiennie ukształtowane w umowie stron.
sygn. I C 1894/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 grudnia 2016 roku Sąd Rejonowy w Piasecznie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Radosław Kopeć Protokolant Paulina Rechnio po rozpoznaniu 16 grudnia 2016 roku na rozprawie sprawy z powództwa Powiatu (...) – Zespołu Szkół Zawodowych im. (...) B. przeciwko A. J. o zapłatę 1 zasądza od A. J. na rzecz Powiatu (...) – Zespołu Szkół Zawodowych im. (...) B. kwotę 23 735,19 zł (dwadzieścia trzy tysiące siedemset trzydzieści
Czytaj więcej»

I C 1817/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Piasecznie

Data orzeczenia: 2014-06-02

Data publikacji: 2016-09-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

sygn. I C 1817/13 UZASADNIENIE Przedmiotem rozpoznania w niniejszej sprawie jest zgłoszone przez małżonków J. i S. D. żądanie zasądzenia na ich rzecz kwoty 20.000 złotych tytułem wynagrodzenia za bezumowne korzystanie przez pozwanego (...) SA w L. z części stanowiącej własność powodów nieruchomości w okresie od 13 maja 2005 roku do 11 września 2013 roku. Korzystanie polega na utrzymywaniu na działce (...) budynku o powierzchni około 51,15 m2 stanowiącego stację transformatorową. Pozwany wnosił o
Czytaj więcej»

I C 2038/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Piasecznie

Data orzeczenia: 2015-06-30

Data publikacji: 2015-10-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 2038/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 czerwca 2015 r. Sąd Rejonowy w Piasecznie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Joanna Półrolnik Protokolant Adrian Szewczyk po rozpoznaniu w dniu 30 czerwca 2015 r. w Piasecznie sprawy z powództwa I. Ł. przeciwko T. Ł. o naruszenie posiadania oddala powództwo.
Czytaj więcej»

I C 2080/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Piasecznie

Data orzeczenia: 2016-01-20

Data publikacji: 2016-09-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 2080/15 UZASADNIENIE Powód (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W. pozwem wniesionym dnia 20 sierpnia 2015 r. w elektronicznym postępowaniu upominawczym do Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie, wniósł o zasądzenie od pozwanego Ł. K. kwoty 2.413,99 zł wraz z odsetkami umownymi w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz o zasądzenie kosztów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego
Czytaj więcej»