Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
168

I C 1752/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Piasecznie

Data orzeczenia: 2016-09-21

Data publikacji: 2017-02-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: działalność niezarobkowa, w której dominuje podporządkowanie regułom ekonomicznym, jest działalnością gospodarczą
Sygn. akt I C 1752/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 września 2016 r. Sąd Rejonowy w Piasecznie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Radosław Kopeć Protokolant: Paulina Rechnio po rozpoznaniu w dniu 21 września 2016 r. w Piasecznie na rozprawie sprawy z powództwa Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej im. F. S. z siedzibą w G. przeciwko W. O. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej im. F. S. z siedzibą w
Czytaj więcej»

I C 1674/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Piasecznie

Data orzeczenia: 2015-09-22

Data publikacji: 2015-11-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1673/13 UZASADNIENIE Pismem z dnia 17 lipca 2013 r. (data prezentaty) A. M. wniosła o pozbawienie wykonalności w całości tytułu wykonawczego w postaci ugody sądowej z dnia 15 października 2012 r. zawartej w sprawie o sygn. akt I C 524/11. Pismem z dnia 2 września 2013 r. (data prezentaty) A. M. wskazała, iż zgodnie z podpisaną ugodą z dnia 15 października 2012 r. przed Sądem Rejonowym w Piasecznie w sprawie o sygn. akt I C 524/11 sporną wartość stanowiła kwota 2.000 zł należna pozw
Czytaj więcej»

I C 1817/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Piasecznie

Data orzeczenia: 2014-06-02

Data publikacji: 2016-09-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

sygn. I C 1817/13 UZASADNIENIE Przedmiotem rozpoznania w niniejszej sprawie jest zgłoszone przez małżonków J. i S. D. żądanie zasądzenia na ich rzecz kwoty 20.000 złotych tytułem wynagrodzenia za bezumowne korzystanie przez pozwanego (...) SA w L. z części stanowiącej własność powodów nieruchomości w okresie od 13 maja 2005 roku do 11 września 2013 roku. Korzystanie polega na utrzymywaniu na działce (...) budynku o powierzchni około 51,15 m2 stanowiącego stację transformatorową. Pozwany wnosił o
Czytaj więcej»

I C 1894/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Piasecznie

Data orzeczenia: 2016-12-16

Data publikacji: 2017-01-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Art. 663 k.c ma charakter normy względnie obowiązującej, a wynikające z niego prawa i obowiązki maja być odmiennie ukształtowane w umowie stron.
sygn. I C 1894/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 grudnia 2016 roku Sąd Rejonowy w Piasecznie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Radosław Kopeć Protokolant Paulina Rechnio po rozpoznaniu 16 grudnia 2016 roku na rozprawie sprawy z powództwa Powiatu (...) – Zespołu Szkół Zawodowych im. (...) B. przeciwko A. J. o zapłatę 1 zasądza od A. J. na rzecz Powiatu (...) – Zespołu Szkół Zawodowych im. (...) B. kwotę 23 735,19 zł (dwadzieścia trzy tysiące siedemset trzydzieści
Czytaj więcej»

I C 2038/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Piasecznie

Data orzeczenia: 2015-06-30

Data publikacji: 2015-10-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 2038/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 czerwca 2015 r. Sąd Rejonowy w Piasecznie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Joanna Półrolnik Protokolant Adrian Szewczyk po rozpoznaniu w dniu 30 czerwca 2015 r. w Piasecznie sprawy z powództwa I. Ł. przeciwko T. Ł. o naruszenie posiadania oddala powództwo.
Czytaj więcej»

I C 1894/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Piasecznie

Data orzeczenia: 2016-12-16

Data publikacji: 2017-01-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: art. 663 k.c. ma charakter normy względnie obowiązującej, a wynikające z niego prawa i obowiązki mogą być odmiennie ukształtowane w umowie stron.
Sygn. akt I C 1894/15 UZASADNIENIE Powód Powiat (...) – Zespół Szkół Zawodowych im. (...) B. pozwem z dnia 10 czerwca 2015 r. (data nadania przesyłki) wniósł o zasądzenie od pozwanego A. J. kwoty 23.735,19 zł z ustawowymi odsetkami od kwoty 1.276,61 zł od dnia 15 sierpnia 2014 r. do dnia zapłaty, od kwoty 2.282,41 zł od dnia 15 września 2014 r. do dnia zapłaty, od kwoty 2.705,72 zł od dnia 15 listopada 2014 r. do dnia zapłaty, od kwoty 3.440,22 zł od dnia 15 grudnia 2014 r. do dnia zapłaty, od k
Czytaj więcej»

I C 1004/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Piasecznie

Data orzeczenia: 2016-04-29

Data publikacji: 2016-05-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1004/15 UZASADNIENIE wyroku z dnia 29 kwietnia 2016 r. Powódka M. R. (obecnie S. ) dnia 6 maja 2015 r. (data nadania przesyłki) wystąpiła z pozwem przeciwko Business (...) H. P. , (...) spółce jawnej z siedzibą w W. , wnosząc w nim na zasadzie art. 840 § 1 pkt 2 k.p.c. o pozbawienie w całości wykonalności nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym wydanego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie III Nc 694/05 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności
Czytaj więcej»

I C 21/09

wyrok

Sąd Rejonowy w Piasecznie

Data orzeczenia: 2010-09-29

Data publikacji: 2014-07-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 21/09 WYROK W IMIENIU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 września 2010 r. Sąd Rejonowy w Piasecznie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca: SSR Anna Samu! Protokolant: Katarzyna Dmochowska po rozpoznaniu w dniu 29 września 2010 r. w Piasecznie na rozprawie sprawy z powództwa S. T. przeciwko K. P. o zapłatę oddala powództwo.
Czytaj więcej»

I C 21/09

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Piasecznie

Data orzeczenia: 2010-09-29

Data publikacji: 2014-07-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 21/09 UZASADNIENIE Powód S. T. wniósł pozew przeciwko Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie K. P. o zasądzenie kwoty 177,42 zł potrąconej przez ZUS oraz kwoty 1.000 zł za stres psychiczny i uszczerbek na zdrowiu, spowodowany powtórną egzekucją z emerytury. W uzasadnieniu wskazał, że bezpodstawność zajęcia jest oczywista, albowiem postanowieniem z dnia 25.03.2008r. w sprawie I Co 210/08 Sąd Rejonowy w Piasecznie oddalił skargę na czynności komornika, podając dokład
Czytaj więcej»

III RC 435/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Piasecznie

Data orzeczenia: 2016-02-24

Data publikacji: 2016-05-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: ustalenie obowiązku alimentacyjnego
III RC 435/15 UZASADNIENIE K. D. , w pozwie z dnia 9 października 2015 roku, wniósł o obniżenie alimentów na rzecz małoletniego syna M. D. z kwoty po 1200 złotych do kwoty po 500 złotych miesięcznie. Wskazał, że jest zadłużony, a dodatkowo jego dochody obniża to, że matka małoletniego pozwanego wytacza przeciwko niemu kolejne sprawy sądowe. Ponadto podniósł, iż jego wiek i stan zdrowia obniżają jego zdolności zarobkowe i majątkowe. Przedstawicielka ustawowa małoletniego A. S. , wniosła o oddalen
Czytaj więcej»