Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
168

II K 1014/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Piasecznie

Data orzeczenia: 2014-11-17

Data publikacji: 2015-02-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 1014/13 UZASADNIENIE Na podstawie całokształtu materiału zgromadzonego i ujawnionego w sprawie Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny: K. K. (1) w dniu 10 lipca 2013 r. w godzinach wieczornych około 23:05, przebywał w miejscowości P. woj. (...) przy ul. (...) . Wymieniony wraz z kolegą T. P. siedzieli na ławce pomiędzy blokami o nr 22 i 24 przy ul. (...) , gdy do mężczyzn od strony ul. (...) podjechali funkcjonariusze policji – J. G. oraz M. K. , wezwani z powodu zakłócan
Czytaj więcej»

II K 1153/10

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Piasecznie

Data orzeczenia: 2015-01-26

Data publikacji: 2015-02-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 1153/10 UZASADNIENIE sporządzone w trybie art. 423§1a Kpk w zakresie dotyczącym oskarżonego S. K. (1) Na podstawie całokształtu materiału zgromadzonego ujawnionego w sprawie, Sąd ustalił następujący stan faktyczny w sprawie : G. J. i S. K. (1) od dłuższego czasu pozostawali w konflikcie. W dniu 29 czerwca 2010 roku G. J. wraz z żoną B. J. przebywali w odwiedzinach u J. i J. małżonków D. w miejscowości B. , gmina G. województwo (...) . Posesja państwa D. sąsiaduje bezpośrednio z dz
Czytaj więcej»

II K 1153/10

wyrok

Sąd Rejonowy w Piasecznie

Data orzeczenia: 2014-12-15

Data publikacji: 2015-02-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 1153/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 grudnia 2014 r. Sąd Rejonowy w Piasecznie II Wydział Karny, w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Romaniuk Protokolant: Urszula Zegadło przy udziale prokuratora Andrzeja Kury i M. M. (1) po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 10 czerwca 2014 roku, 4 listopada 2014 roku oraz 15 grudnia 2014 roku sprawy S. K. (1) , syna M. i Z. , urodzonego (...) w P. oskarżonego o to, że : I w dniu 29 czerwca 2010 roku w miejscowości B. , g
Czytaj więcej»

II K 1043/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Piasecznie

Data orzeczenia: 2015-01-07

Data publikacji: 2015-02-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 1043/14 UZASADNIENIE Na podstawie całokształtu materiału zgromadzonego ujawnionego w sprawie, Sąd ustalił następujący stan faktyczny : W dniu 19 września 2014 roku około godziny 22.40 w J. woj. (...) na ul. (...) M. K. prowadził w ruchu lądowym pojazd marki F. (...) o nr rej. (...) . Wymieniony wykonując manewr cofania nie zachował szczególniej ostrożności, przez co prawą stroną pojazdu uderzył w zaparkowany samochód marki C. (...) o nr rej. (...) , należący do W. L. . Uczestników
Czytaj więcej»

II W 188/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Piasecznie

Data orzeczenia: 2015-01-13

Data publikacji: 2015-02-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II W 188/14 UZASADNIENIE Na podstawie całokształtu materiału dowodowego Sąd ustalił następujący stan faktyczny sprawy: T. M. jest właścicielem Biura (...) z siedzibą przy ul. (...) w miejscowości Z. . Wymieniona była pracodawcą M. M. . W dniu 2 września 2013 roku zapadł prawomocny wyrok Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w W. , VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w sprawie o sygn. akt VII P 1754/12 z powództwa M. M. przeciwko T. M. o odszkodowanie i sprostowanie świadectwa pra
Czytaj więcej»

III RC 45/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Piasecznie

Data orzeczenia: 2016-06-06

Data publikacji: 2016-08-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: ustalenie rozdzielności majątkowej
Syg.akt III RC 45/15 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 26 stycznia 2015 roku, P. A. wniósł o ustanowienie rozdzielności majątkowej z dniem 9 stycznia 2015 roku. Pozwem z dnia 2 marca 2015 roku, M. A. wniosła o ustanowienie rozdzielności majątkowej z dniem wniesienia pozwu, ostatecznie z dniem wniesienia pozwu o rozwód tj. z dniem 19 lutego 2015 roku. Postanowieniem z dnia 6 maja 2015 roku połączono sprawy do wspólnego rozpoznania (k.25 akt). Prokurator wniosła o ustanowienie rozdzielności majątkowej z
Czytaj więcej»

III RC 18/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Piasecznie

Data orzeczenia: 2016-09-19

Data publikacji: 2016-11-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III RC 18/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 września 2016 roku Sąd Rejonowy w Piasecznie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący SSR Gabriela Jasińska Protokolant Aleksandra Drewicz po rozpoznaniu w dniu 5 września 2016 roku w Piasecznie na rozprawie sprawy z powództwa małoletniej M. S. (1) reprezentowanej przez przedstawicielkę ustawową A. W. przeciwko M. S. (2) o podwyższenie alimentów 1 podwyższa alimenty od M. S. (3) na rzecz jego małoletniej
Czytaj więcej»

III RC 45/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Piasecznie

Data orzeczenia: 2016-05-12

Data publikacji: 2016-08-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: ustalenie rozdzielności majątkowej
Sygn. akt III RC 45/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 maja 2016 roku Sąd Rejonowy w Piasecznie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący SSR Dorota Szostak Protokolant Ada Chudzik po rozpoznaniu w dniu 12 maja 2016 roku w Piasecznie na rozprawie przy udziale Prokuratora Małgorzaty Leśkiewicz- Madejskiej sprawy z powództwa P. A. przeciwko M. A. oraz z powództwa M. A. przeciwko P. A. o ustanowienie rozdzielności majątkowej 1.ustanawia z dniem 19 lutego 2015 ro
Czytaj więcej»

III RC 65/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Piasecznie

Data orzeczenia: 2015-12-23

Data publikacji: 2016-01-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: ustalenie obowiązku alimentacyjnego
III RC 65/15 UZASADNIENIE M. P. (1) , pismem z dnia 4 kutego 2015 roku, wniosła o podwyższenie alimentów na rzecz małoletniej córki J. K. (1) z kwoty po 400 złotych miesięcznie do kwoty po 1500 złotych miesięcznie od dnia wniesienia powództwa z ustawowymi odsetkami. Pozwany J. K. (2) wniósł o oddalenie powództwa w całości. Wyjaśnił, że w wyniku apelacji obecnie wysokość alimentów wynosi 300 złotych. Sąd Rejonowy poczynił następujące ustalenia faktyczne: Małoletnia J. K. (1) urodzona (...) pochod
Czytaj więcej»

III RC 82/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Piasecznie

Data orzeczenia: 2015-10-06

Data publikacji: 2015-12-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: ustalenie obowiązku alimentacyjnego
Sygn. akt III RC 82/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 października 2015 roku Sąd Rejonowy w Piasecznie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący SSR Agnieszka Wiśniewska-Kaluta Protokolant Justyna Wichowska po rozpoznaniu w dniu 6 października 2015 roku sprawy z powództwa A. L. reprezentowanej przez przedstawicielkę ustawową J. O. przeciwko E. L. o podwyższenie alimentów 1.Alimenty od pozwanego E. L. na rzecz małoletniej córki A. L. w kwocie po 600 (sześćset)
Czytaj więcej»