Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
168

III RC 250/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Piasecznie

Data orzeczenia: 2016-01-14

Data publikacji: 2016-04-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: ustalenie obowiązku alimentacyjnego
Sygn. akt III RC 250/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 stycznia 2016 roku Sąd Rejonowy w Piasecznie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący SSR Dorota Szostak Protokolant Aneta Radzyńska po rozpoznaniu w dniu 4 stycznia 2016 roku w Piasecznie na rozprawie sprawy z powództwa K. K. i S. K. przeciwko R. K. o alimenty 1.zasądza od R. K. na rzecz córki K. K. urodzonej (...) alimenty w kwocie po 600 ( sześćset) złotych miesięcznie płatne do 10-go dnia każdego mi
Czytaj więcej»

III RC 257/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Piasecznie

Data orzeczenia: 2016-11-02

Data publikacji: 2016-11-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: ustalenie obowiązku alimentacyjnego
Sygn. akt III RC 257/16 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 15 czerwca 2016 r. B. D. działająca w imieniu małoletniego powoda D. D. (1) wniosła o zasądzenie od pozwanego S. D. alimentów w kwocie po 1.500 zł miesięcznie. Pozwany S. D. wniósł o oddalenie powództwa. Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny: Małoletni D. D. (2) pochodzi ze związku małżeńskiego B. D. oraz S. D. . Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie o sygn. akt XI C 812/10 rozwiązał przez rozwód związek mał
Czytaj więcej»

III RC 266/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Piasecznie

Data orzeczenia: 2015-12-03

Data publikacji: 2015-12-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: ustalenie obowiązku alimentacyjnego
Sygn. akt III RC 266/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 03.12. 2015 roku Sąd Rejonowy w Piasecznie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący SSR Anna Korczak Protokolant Justyna Wichowska po rozpoznaniu w dniu 3 grudnia 2015 roku sprawy z powództwa M. K. przeciwko A. Z. o ustalenie ojcostwa i alimenty 1.Ustala że M. K. ur. (...) PESEL (...) jest ojcem małoletniej L. Z. ur. (...) w P. , c. A. Z. . 2.Ustala ze małoletnia będzie nosiła nazwisko Z. - K. . 3.Wniosek
Czytaj więcej»

III RC 270/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Piasecznie

Data orzeczenia: 2016-06-15

Data publikacji: 2016-07-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: ustalenie obowiązku alimentacyjnego
Sygn. akt III RC 270/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 czerwca 2016 roku Sąd Rejonowy w Piasecznie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący SSR Agnieszka Wiśniewska-Kaluta Protokolant Justyna Wichowska po rozpoznaniu w dniu 15 czerwca 2016 roku sprawy z powództwa T. M. przeciwko F. M. o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego lub o obniżenie alimentów 1.Obniża z dniem 1.10.2015 roku alimenty zasądzone od T. M. na rzecz jego syna F. M. ustalone na mocy wyroku
Czytaj więcej»

III RC 294/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Piasecznie

Data orzeczenia: 2015-11-17

Data publikacji: 2016-04-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III RC 294/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 listopada 2015 roku Sąd Rejonowy w Piasecznie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący : A. K. Protokolant: Justyna Wichowska po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 2015 roku w Piasecznie z powództwa małoletniej N. M. działającej przez przedstawicielkę ustawową K. M. przeciwko R. M. o podwyższenie alimentów 1 Alimenty od pozwanego R. M. na rzecz małoletniej córki N. M. w kwocie po 500 (pięćset) złotych mies
Czytaj więcej»

III RC 294/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Piasecznie

Data orzeczenia: 2015-11-23

Data publikacji: 2016-04-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: ustalenie obowiązku alimentacyjnego
III RC 294/15 UZASADNIENIE Przedstawicielka ustawowa K. M. działając w imieniu małoletniej córki N. M. wniosła o podwyższenie alimentów na jej rzecz z kwoty po 500 złotych miesięcznie do kwoty po 1000 złotych miesięcznie od dnia wniesienia powództwa. Pozwany R. M. (1) uznał powództwo do kwoty 550 złotych miesięcznie. Sąd Rejonowy poczynił następujące ustalenia faktyczne: Małoletnia N. M. , urodzona (...) , pochodzi ze związku małżeńskiego stron, rozwiązanego przez rozwód. Wyrokiem Sądu Okręgoweg
Czytaj więcej»

III RC 309/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Piasecznie

Data orzeczenia: 2016-05-23

Data publikacji: 2016-08-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: ustalenie obowiązku alimentacyjnego
Sygn. akt III RC 309/14 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 25 czerwca 2014 r. małoletnia A. K. reprezentowana przez matkę M. B. wniosła o zasądzenie od pozwanego F. K. na rzecz powódki kwoty 340.000 zł tytułem alimentów wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 16 kwietnia 2014 roku do dnia zapłaty. Na rozprawie w dniu 10 lutego 2015 r. strona powodowa zmodyfikowała swoje stanowisko wnosząc o zasądzenie tytułem alimentów kwoty po 5.000 zł miesięcznie od pozwanego na rzecz powódki od dnia 16 kwietnia 2014 r. O
Czytaj więcej»

III RC 309/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Piasecznie

Data orzeczenia: 2016-04-27

Data publikacji: 2016-08-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: ustalenie obowiązku alimentacyjnego
Sygn. akt III RC 309/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 kwietnia 2016 roku Sąd Rejonowy w Piasecznie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący : Agnieszka Wiśniewska - Kaluta Protokolant: Kamila Caban po rozpoznaniu w dniu 18 kwietnia 2016 roku w Piasecznie sprawy z powództwa małoletniej A. K. reprezentowanej przez matkę M. B. przeciwko F. K. o alimenty 1 Zasądza od pozwanego F. K. na rzecz małoletniej córki A. K. tytułem alimentów kwotę 2.000 zł (dwa tysiące
Czytaj więcej»

III RC 340/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Piasecznie

Data orzeczenia: 2016-02-22

Data publikacji: 2016-04-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: ustalenie obowiązku alimentacyjnego
Sygn. akt III RC 340/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 lutego 2016 roku Sąd Rejonowy w Piasecznie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący : A. K. Protokolant: Kamila Caban po rozpoznaniu w dniu 22 lutego 2016 roku w Piasecznie sprawy z powództwa małoletniej J. P. (1) reprezentowanej przez matkę J. P. (2) przeciwko G. P. o podwyższenie alimentów 1 Alimenty od pozwanego G. P. na rzecz małoletniej córki J. P. (1) w kwocie po 350 zł (trzysta pięćdziesiąt złoty
Czytaj więcej»

III RC 340/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Piasecznie

Data orzeczenia: 2016-03-10

Data publikacji: 2016-04-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: ustalenie obowiązku alimentacyjnego
Sygn. akt III RC 340/15 UZASADNIENIE ` Pozwem z dnia 14 sierpnia 2015 r. małoletnia J. P. (1) reprezentowana przez matkę J. P. (2) wniosła o podwyższenie alimentów zasądzonych wyrokiem Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 28 kwietnia 2005 r. sygn. XII C 675/04 od G. P. z kwoty po 350 zł miesięcznie do kwoty po 1.200 zł miesięcznie od dnia wniesienia powództwa. Na rozprawie w dniu 22 lutego 2016 roku, strona powodowa sprecyzowała swoje żądanie do kwoty po 1.000 zł miesięcznie. Pozwany G. P. wniósł o od
Czytaj więcej»