Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
168

III RC 270/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Piasecznie

Data orzeczenia: 2016-06-15

Data publikacji: 2016-07-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: ustalenie obowiązku alimentacyjnego
Sygn. akt III RC 270/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 czerwca 2016 roku Sąd Rejonowy w Piasecznie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący SSR Agnieszka Wiśniewska-Kaluta Protokolant Justyna Wichowska po rozpoznaniu w dniu 15 czerwca 2016 roku sprawy z powództwa T. M. przeciwko F. M. o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego lub o obniżenie alimentów 1.Obniża z dniem 1.10.2015 roku alimenty zasądzone od T. M. na rzecz jego syna F. M. ustalone na mocy wyroku
Czytaj więcej»

III RC 294/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Piasecznie

Data orzeczenia: 2015-11-17

Data publikacji: 2016-04-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III RC 294/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 listopada 2015 roku Sąd Rejonowy w Piasecznie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący : A. K. Protokolant: Justyna Wichowska po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 2015 roku w Piasecznie z powództwa małoletniej N. M. działającej przez przedstawicielkę ustawową K. M. przeciwko R. M. o podwyższenie alimentów 1 Alimenty od pozwanego R. M. na rzecz małoletniej córki N. M. w kwocie po 500 (pięćset) złotych mies
Czytaj więcej»

III RC 294/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Piasecznie

Data orzeczenia: 2015-11-23

Data publikacji: 2016-04-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: ustalenie obowiązku alimentacyjnego
III RC 294/15 UZASADNIENIE Przedstawicielka ustawowa K. M. działając w imieniu małoletniej córki N. M. wniosła o podwyższenie alimentów na jej rzecz z kwoty po 500 złotych miesięcznie do kwoty po 1000 złotych miesięcznie od dnia wniesienia powództwa. Pozwany R. M. (1) uznał powództwo do kwoty 550 złotych miesięcznie. Sąd Rejonowy poczynił następujące ustalenia faktyczne: Małoletnia N. M. , urodzona (...) , pochodzi ze związku małżeńskiego stron, rozwiązanego przez rozwód. Wyrokiem Sądu Okręgoweg
Czytaj więcej»

III RC 340/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Piasecznie

Data orzeczenia: 2016-02-22

Data publikacji: 2016-04-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: ustalenie obowiązku alimentacyjnego
Sygn. akt III RC 340/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 lutego 2016 roku Sąd Rejonowy w Piasecznie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący : A. K. Protokolant: Kamila Caban po rozpoznaniu w dniu 22 lutego 2016 roku w Piasecznie sprawy z powództwa małoletniej J. P. (1) reprezentowanej przez matkę J. P. (2) przeciwko G. P. o podwyższenie alimentów 1 Alimenty od pozwanego G. P. na rzecz małoletniej córki J. P. (1) w kwocie po 350 zł (trzysta pięćdziesiąt złoty
Czytaj więcej»

III RC 340/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Piasecznie

Data orzeczenia: 2016-03-10

Data publikacji: 2016-04-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: ustalenie obowiązku alimentacyjnego
Sygn. akt III RC 340/15 UZASADNIENIE ` Pozwem z dnia 14 sierpnia 2015 r. małoletnia J. P. (1) reprezentowana przez matkę J. P. (2) wniosła o podwyższenie alimentów zasądzonych wyrokiem Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 28 kwietnia 2005 r. sygn. XII C 675/04 od G. P. z kwoty po 350 zł miesięcznie do kwoty po 1.200 zł miesięcznie od dnia wniesienia powództwa. Na rozprawie w dniu 22 lutego 2016 roku, strona powodowa sprecyzowała swoje żądanie do kwoty po 1.000 zł miesięcznie. Pozwany G. P. wniósł o od
Czytaj więcej»

III RC 345/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Piasecznie

Data orzeczenia: 2014-11-26

Data publikacji: 2015-12-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

S. .akt III RC 345/14 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 21 lipca 2014 roku, K. M. , działając jako przedstawiciel ustawowy małoletnich D. M. i A. M. wniósł o zasądzenie alimentów w kwocie po 500 złotych miesięcznie na każdego z powodów. M. M. , pozwana w sprawie, wniosła o oddalenie powództwa w całości. Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny: Powodowie pochodzą ze związku małżeńskiego K. A. i M. M. . Między rodzicami nie toczy się postępowanie o rozwód ani o separację. Rodzice nie mieszkają ws
Czytaj więcej»

III RC 345/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Piasecznie

Data orzeczenia: 2016-01-21

Data publikacji: 2016-03-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III RC 345/15 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 17 sierpnia 2015 roku (data prezentaty) powód A. P. (1) reprezentowany przez matkę R. B. wniósł o zasądzenie od pozwanego A. P. (2) alimentów w kwocie 800 zł miesięcznie. Pozwany uznał powództwo do kwoty 300 złotych. Sąd ustalił następujący stan faktyczny: Małoletni A. P. (1) , ur. (...) jest dzieckiem pochodzącym z nieformalnego związku (...) oraz A. P. (2) . Rodzice dziecka nigdy nie zawarli związku małżeńskiego. Postanowieniem Sądu Rejonowego
Czytaj więcej»

III RC 365/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Piasecznie

Data orzeczenia: 2016-06-27

Data publikacji: 2016-09-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: ustalenie obowiązku alimentacyjnego
Sygn. akt III RC 365/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 czerwca 2016 roku Sąd Rejonowy w Piasecznie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący SSR Gabriela Jasińska Protokolant Justyna Wichowska po rozpoznaniu w dniu 13 czerwca 2016 roku w Piasecznie na rozprawie sprawy z powództwa J. G. przeciwko małoletniej K. G. reprezentowanej przez V. G. o uchylenie obowiązku alimentacyjnego ustala, że obowiązek alimentacyjny powoda J. G. wobec córki K. G. orzeczony wyrok
Czytaj więcej»

III RC 432/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Piasecznie

Data orzeczenia: 2016-08-31

Data publikacji: 2016-09-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: ustalenie obowiązku alimentacyjnego
Sygn. akt III RC 432/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 sierpnia 2016 roku Sąd Rejonowy w Piasecznie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący SSR Gabriela Jasińska Protokolant Justyna Wichowska po rozpoznaniu w dniu 17 sierpnia 2016 roku w Piasecznie na rozprawie sprawy z powództwa S. M. przeciwko A. M. o podwyższenie alimentów 1 podwyższa alimenty od A. M. na rzecz jego córki S. M. ustalone na mocy ugody z dnia 21 kwietnia 2006 roku zawartej przed Sądem Rej
Czytaj więcej»

III RC 432/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Piasecznie

Data orzeczenia: 2016-09-12

Data publikacji: 2016-09-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: ustalenie obowiązku alimentacyjnego
III RC 432/15 UZASADNIENIE B. C. pozwem z dnia 7 października 2015 roku, wniosła o podwyższenie alimentów na rzecz wówczas małoletniej córki S. M. z kwoty po 400 złotych miesięcznie do kwoty po 600 złotych miesięcznie. Wskazał, że po dacie ostatniego wyrokowania w tej sprawie zaszła istotna zmiana okoliczności polegająca na znacznym wzroście kosztów utrzymania powódki, obecnie jest ona uczennicą szkoły średniej. Ponadto zaznaczyła, że zmieniła się sytuacja życiowa przedstawicielki ustawowej poni
Czytaj więcej»