Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
168

I C 1653/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Piasecznie

Data orzeczenia: 2016-11-23

Data publikacji: 2017-01-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: zawarte w umowie o ustanowieniu odrębnej własności lokalu i przeniesienia jego własności na podstawie art. 17(14) ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, zobowiązanie nabywcy lokalu do uzupełnienia w przyszłości wkładu budowlanego, jako sprzeczne z ustawą jest nieważne ( art. 58par. 1 k.c. ) i jako takie nie kreuje po (...)
sygn. I C 1653/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 listopada 2016 roku Sąd Rejonowy w Piasecznie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Radosław Kopeć Protokolant Paulina Rechnio po rozpoznaniu 23 listopada 2016 roku na rozprawie sprawy z powództwa Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w P. przeciwko H. P. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w P. , na rzecz H. P. kwotę 7 217,00 zł (siedem tysięcy dwieście siedemnaście złotych) tytułem
Czytaj więcej»

I C 1752/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Piasecznie

Data orzeczenia: 2016-09-21

Data publikacji: 2017-02-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: działalność niezarobkowa, w której dominuje podporządkowanie regułom ekonomicznym, jest działalnością gospodarczą
Sygn. akt I C 1752/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 września 2016 r. Sąd Rejonowy w Piasecznie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Radosław Kopeć Protokolant: Paulina Rechnio po rozpoznaniu w dniu 21 września 2016 r. w Piasecznie na rozprawie sprawy z powództwa Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej im. F. S. z siedzibą w G. przeciwko W. O. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej im. F. S. z siedzibą w
Czytaj więcej»

I C 1674/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Piasecznie

Data orzeczenia: 2015-09-22

Data publikacji: 2015-11-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1673/13 UZASADNIENIE Pismem z dnia 17 lipca 2013 r. (data prezentaty) A. M. wniosła o pozbawienie wykonalności w całości tytułu wykonawczego w postaci ugody sądowej z dnia 15 października 2012 r. zawartej w sprawie o sygn. akt I C 524/11. Pismem z dnia 2 września 2013 r. (data prezentaty) A. M. wskazała, iż zgodnie z podpisaną ugodą z dnia 15 października 2012 r. przed Sądem Rejonowym w Piasecznie w sprawie o sygn. akt I C 524/11 sporną wartość stanowiła kwota 2.000 zł należna pozw
Czytaj więcej»

I C 1894/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Piasecznie

Data orzeczenia: 2016-12-16

Data publikacji: 2017-01-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: art. 663 k.c. ma charakter normy względnie obowiązującej, a wynikające z niego prawa i obowiązki mogą być odmiennie ukształtowane w umowie stron.
Sygn. akt I C 1894/15 UZASADNIENIE Powód Powiat (...) – Zespół Szkół Zawodowych im. (...) B. pozwem z dnia 10 czerwca 2015 r. (data nadania przesyłki) wniósł o zasądzenie od pozwanego A. J. kwoty 23.735,19 zł z ustawowymi odsetkami od kwoty 1.276,61 zł od dnia 15 sierpnia 2014 r. do dnia zapłaty, od kwoty 2.282,41 zł od dnia 15 września 2014 r. do dnia zapłaty, od kwoty 2.705,72 zł od dnia 15 listopada 2014 r. do dnia zapłaty, od kwoty 3.440,22 zł od dnia 15 grudnia 2014 r. do dnia zapłaty, od k
Czytaj więcej»

I C 1894/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Piasecznie

Data orzeczenia: 2016-12-16

Data publikacji: 2017-01-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Art. 663 k.c ma charakter normy względnie obowiązującej, a wynikające z niego prawa i obowiązki maja być odmiennie ukształtowane w umowie stron.
sygn. I C 1894/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 grudnia 2016 roku Sąd Rejonowy w Piasecznie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Radosław Kopeć Protokolant Paulina Rechnio po rozpoznaniu 16 grudnia 2016 roku na rozprawie sprawy z powództwa Powiatu (...) – Zespołu Szkół Zawodowych im. (...) B. przeciwko A. J. o zapłatę 1 zasądza od A. J. na rzecz Powiatu (...) – Zespołu Szkół Zawodowych im. (...) B. kwotę 23 735,19 zł (dwadzieścia trzy tysiące siedemset trzydzieści
Czytaj więcej»

I C 1817/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Piasecznie

Data orzeczenia: 2014-06-02

Data publikacji: 2016-09-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

sygn. I C 1817/13 UZASADNIENIE Przedmiotem rozpoznania w niniejszej sprawie jest zgłoszone przez małżonków J. i S. D. żądanie zasądzenia na ich rzecz kwoty 20.000 złotych tytułem wynagrodzenia za bezumowne korzystanie przez pozwanego (...) SA w L. z części stanowiącej własność powodów nieruchomości w okresie od 13 maja 2005 roku do 11 września 2013 roku. Korzystanie polega na utrzymywaniu na działce (...) budynku o powierzchni około 51,15 m2 stanowiącego stację transformatorową. Pozwany wnosił o
Czytaj więcej»

I C 2080/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Piasecznie

Data orzeczenia: 2016-01-20

Data publikacji: 2016-09-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 2080/15 UZASADNIENIE Powód (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W. pozwem wniesionym dnia 20 sierpnia 2015 r. w elektronicznym postępowaniu upominawczym do Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie, wniósł o zasądzenie od pozwanego Ł. K. kwoty 2.413,99 zł wraz z odsetkami umownymi w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz o zasądzenie kosztów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego
Czytaj więcej»

I C 2038/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Piasecznie

Data orzeczenia: 2015-06-30

Data publikacji: 2015-10-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 2038/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 czerwca 2015 r. Sąd Rejonowy w Piasecznie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Joanna Półrolnik Protokolant Adrian Szewczyk po rozpoznaniu w dniu 30 czerwca 2015 r. w Piasecznie sprawy z powództwa I. Ł. przeciwko T. Ł. o naruszenie posiadania oddala powództwo.
Czytaj więcej»

I C 2130/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Piasecznie

Data orzeczenia: 2016-03-23

Data publikacji: 2017-03-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 2130/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 marca 2016 r. Sąd Rejonowy w Piasecznie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca: SSR Joanna Półrolnik Protokolant: Justyna Krajewska po rozpoznaniu w dniu 15 marca 2016r. w Piasecznie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. przeciwko W. W. o zapłatę I. oddala powództwo; II. oddala wnioski stron o zasądzenie kosztów procesu.
Czytaj więcej»

I C 2343/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Piasecznie

Data orzeczenia: 2015-12-21

Data publikacji: 2016-09-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 2343/13 UZASADNIENIE wyroku z dnia 21 grudnia 2015 r. Prokurator Okręgowy w Radomiu działający na rzecz Skarbu Państwa reprezentowanego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w P. dnia 14 grudnia 2009 r. (prezentata Sądu) wniósł o orzeczenie wobec pozwanego R. R. przepadku świadczenia w kwocie 18.250 zł i zasądzenie od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa reprezentowanego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w P. kwoty 18.250 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia uprawomocnienia się orzecz
Czytaj więcej»