Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
168

I C 21/09

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Piasecznie

Data orzeczenia: 2010-09-29

Data publikacji: 2014-07-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 21/09 UZASADNIENIE Powód S. T. wniósł pozew przeciwko Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie K. P. o zasądzenie kwoty 177,42 zł potrąconej przez ZUS oraz kwoty 1.000 zł za stres psychiczny i uszczerbek na zdrowiu, spowodowany powtórną egzekucją z emerytury. W uzasadnieniu wskazał, że bezpodstawność zajęcia jest oczywista, albowiem postanowieniem z dnia 25.03.2008r. w sprawie I Co 210/08 Sąd Rejonowy w Piasecznie oddalił skargę na czynności komornika, podając dokład
Czytaj więcej»

I C 276/09

wyrok

Sąd Rejonowy w Piasecznie

Data orzeczenia: 2010-04-21

Data publikacji: 2014-07-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 276/09 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 kwietnia 2010 roku Sąd Rejonowy w Piasecznie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Danuta Bulińska Protokolant: apl. adw. Andrzej Stefańczuk po rozpoznaniu w dniu 21 kwietnia 2010 roku w Piasecznie na rozprawie sprawy z powództwa P. M. przeciwko M. A. o zapłatę 1 powództwo oddala; 2 zasądza od powoda P. M. na rzecz pozwanej M. A. kwotę 617,00 zł (sześćset siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów p
Czytaj więcej»

I C 276/09

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Piasecznie

Data orzeczenia: 2010-04-21

Data publikacji: 2014-07-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

I C 276/09 UZASADNIENIE W. M. działając jako przedstawiciel ustawowy w imieniu i na rzecz małoletniego syna P. M. pozwem z dnia 14 maja 2009 r. wniósł o zasądzenie od pozwanej M. A. prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą (...) zadośćuczynienia w wysokości 3.000,00 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 01.12.2008 r. oraz zasądzenie od pozwanej na rzecz powoda kosztów procesu. W uzasadnieniu powód podał, że dochodzi od pozwanej zadośćuczynienia z tytułu poniesionych przez swojego syna cierpień
Czytaj więcej»

I C 493/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Piasecznie

Data orzeczenia: 2013-10-09

Data publikacji: 2015-09-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

sygn. I C 493/13 UZASADNIENIE Pozwem wniesionym 21 grudnia 2012 roku powód (jako nabywca wierzytelności) dochodził od pozwanej zapłaty należności z tytułu opłat za kształcenie w Wyższej Szkole (...) w W. (czesnego) za okres grudzień 2006 – styczeń 2007 roku wraz z odsetkami. Powództwo został oddalone przede wszystkim ze względu na podniesienie przez pozwanego w toku rozprawy 9 października 2013 roku skutecznego zarzutu przedawnienia. Oczywiste jest przedawnienie należności odsetkowej za okres pr
Czytaj więcej»

I C 21/09

wyrok

Sąd Rejonowy w Piasecznie

Data orzeczenia: 2010-09-29

Data publikacji: 2014-07-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 21/09 WYROK W IMIENIU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 września 2010 r. Sąd Rejonowy w Piasecznie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca: SSR Anna Samu! Protokolant: Katarzyna Dmochowska po rozpoznaniu w dniu 29 września 2010 r. w Piasecznie na rozprawie sprawy z powództwa S. T. przeciwko K. P. o zapłatę oddala powództwo.
Czytaj więcej»

I Ns 620/16

postanowienie

Sąd Rejonowy w Piasecznie

Data orzeczenia: 2016-10-26

Data publikacji: 2017-01-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I Ns 620/16 POSTANOWIENIE Dnia 26 października 2016 r. Sąd Rejonowy w Piasecznie Wydział I Cywilny w składzie następującym Przewodniczący: SSR Radosław Kopeć Protokolant: Rafał Kuczerepa po rozpoznaniu w dniu 26 października 2016 r. w Piasecznie na rozprawie sprawy z wniosku M. S. z udziałem: Gminy K. , F. Ł. , E. L. , J. L. , J. P. (1) , M. K. , A. K. (1) , A. L. , P. W. , Z. S. , A. S. , G. P. , J. P. (2) , M. R. (1) , G. K. , A. J. , P. J. , M. R. (2) , A. K. (2) , D. M. , K. M. , M
Czytaj więcej»

I Ns 771/12

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Piasecznie

Data orzeczenia: 2015-12-18

Data publikacji: 2016-02-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I Ns 771/12 UZASADNIENIE I. M. i J. M. wnieśli w dniu 8 sierpnia 2012 r. o zniesienie współwłasności nieruchomości położonej w M. , przy ul. (...) stanowiącej działkę o nr ewid. (...) o powierzchni 0,2077 ha, mającej urządzoną księgę wieczystą KW (...) , współwłaścicielami której są: M. W. i B. W. (1) na zasadach wspólności majątkowej małżeńskiej, I. M. , J. M. oraz M. M. (1) przez podział tej nieruchomości w naturze z projektowanym podziałem ujawnionym na mapie sytuacyjnej sporządzone
Czytaj więcej»

I Ns 1011/14

postanowienie

Sąd Rejonowy w Piasecznie

Data orzeczenia: 2015-12-15

Data publikacji: 2017-03-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I Ns 1011/14 POSTANOWIENIE KOŃCOWE Dnia 15 grudnia 2015 roku Sąd Rejonowy w Piasecznie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Joanna Półrolnik Protokolant: Justyna Krajewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 08 grudnia 2015 roku w P. sprawy z wniosku A. S. z udziałem J. S. (1) , J. K. o stwierdzenie nabycia spadku po J. S. (2) postanawia: stwierdzić, że spadek po J. S. (2) synu J. i B. zmarłym w dniu 30 czerwca 2012 r. w P. ostatnio stale zamieszkałym w P. przy
Czytaj więcej»

I Ns 1011/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Piasecznie

Data orzeczenia: 2015-12-15

Data publikacji: 2017-03-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I Ns 1011/14 UZASADNIENIE Wnioskodawczyni A. S. (1) wniosła o stwierdzenie: że spadek po I. S. (1) z domu Z. , zmarłej w dniu 2 marca 2005 r. w W. ostatnio stale zamieszkałej w W. przy ul. (...) lok. 75 nabyli na podstawie ustawy: mąż J. S. (1) , córka A. S. (2) z domu S. i syn K. S. każdy w 1/3 części spadku oraz że spadek po J. S. (1) , zmarłym w dniu 30 czerwca 2012 r. w P. , ostatnio stale zamieszkałym w W. przy ul. (...) lok. 75 nabyła na podstawie testamentu córka A. S. (1) . W u
Czytaj więcej»

I Ns 1708/08

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Piasecznie

Data orzeczenia: 2012-04-23

Data publikacji: 2016-01-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I Ns 1708/08 UZASADNIENIE W dniu 20 sierpnia 2008 roku J. K. wniósł o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w P. przy ul. (...) oznaczonej jako (...) – o pow. 1,2524 ha (stanowiącej obecnie część działki ewidencyjnej nr (...) ) i nr (...) o pow. 0,0054 ha (stanowiącej obecnie część działki ewidencyjnej nr (...) nr (...) , nr 6 – zajętej pod pas drogowy) o łącznej powierzchni 12.578m2 na rzecz T. Z. z dniem 1 stycznia 1947 roku. Jako uczestników wskazał pozostałych spadkobier
Czytaj więcej»