Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
168

I C 21/09

wyrok

Sąd Rejonowy w Piasecznie

Data orzeczenia: 2010-09-29

Data publikacji: 2014-07-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 21/09 WYROK W IMIENIU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 września 2010 r. Sąd Rejonowy w Piasecznie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca: SSR Anna Samu! Protokolant: Katarzyna Dmochowska po rozpoznaniu w dniu 29 września 2010 r. w Piasecznie na rozprawie sprawy z powództwa S. T. przeciwko K. P. o zapłatę oddala powództwo.
Czytaj więcej»

I C 21/09

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Piasecznie

Data orzeczenia: 2010-09-29

Data publikacji: 2014-07-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 21/09 UZASADNIENIE Powód S. T. wniósł pozew przeciwko Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie K. P. o zasądzenie kwoty 177,42 zł potrąconej przez ZUS oraz kwoty 1.000 zł za stres psychiczny i uszczerbek na zdrowiu, spowodowany powtórną egzekucją z emerytury. W uzasadnieniu wskazał, że bezpodstawność zajęcia jest oczywista, albowiem postanowieniem z dnia 25.03.2008r. w sprawie I Co 210/08 Sąd Rejonowy w Piasecznie oddalił skargę na czynności komornika, podając dokład
Czytaj więcej»

I C 276/09

wyrok

Sąd Rejonowy w Piasecznie

Data orzeczenia: 2010-04-21

Data publikacji: 2014-07-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 276/09 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 kwietnia 2010 roku Sąd Rejonowy w Piasecznie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Danuta Bulińska Protokolant: apl. adw. Andrzej Stefańczuk po rozpoznaniu w dniu 21 kwietnia 2010 roku w Piasecznie na rozprawie sprawy z powództwa P. M. przeciwko M. A. o zapłatę 1 powództwo oddala; 2 zasądza od powoda P. M. na rzecz pozwanej M. A. kwotę 617,00 zł (sześćset siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów p
Czytaj więcej»

I C 276/09

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Piasecznie

Data orzeczenia: 2010-04-21

Data publikacji: 2014-07-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

I C 276/09 UZASADNIENIE W. M. działając jako przedstawiciel ustawowy w imieniu i na rzecz małoletniego syna P. M. pozwem z dnia 14 maja 2009 r. wniósł o zasądzenie od pozwanej M. A. prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą (...) zadośćuczynienia w wysokości 3.000,00 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 01.12.2008 r. oraz zasądzenie od pozwanej na rzecz powoda kosztów procesu. W uzasadnieniu powód podał, że dochodzi od pozwanej zadośćuczynienia z tytułu poniesionych przez swojego syna cierpień
Czytaj więcej»

I C 493/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Piasecznie

Data orzeczenia: 2013-10-09

Data publikacji: 2015-09-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

sygn. I C 493/13 UZASADNIENIE Pozwem wniesionym 21 grudnia 2012 roku powód (jako nabywca wierzytelności) dochodził od pozwanej zapłaty należności z tytułu opłat za kształcenie w Wyższej Szkole (...) w W. (czesnego) za okres grudzień 2006 – styczeń 2007 roku wraz z odsetkami. Powództwo został oddalone przede wszystkim ze względu na podniesienie przez pozwanego w toku rozprawy 9 października 2013 roku skutecznego zarzutu przedawnienia. Oczywiste jest przedawnienie należności odsetkowej za okres pr
Czytaj więcej»

I C 638/11

postanowienie

Sąd Rejonowy w Piasecznie

Data orzeczenia: 2015-08-10

Data publikacji: 2017-03-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

sygn. I C 638/11 POSTANOWIENIE Dnia 10 sierpnia 2015 roku Sąd Rejonowy w Piasecznie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Kamil Gołaszewski Protokolant: Marta Walendzik po rozpoznaniu 10 sierpnia 2015 roku na rozprawie sprawy z powództwa Gminy L. przeciwko D. S. , K. S. o wydanie nieruchomości oraz z powództwa Gminy L. przeciwko M. M. o wydanie nieruchomości postanawia: w sprawie przeciwko D. S. i K. S. I odrzucić pozew; II zasądzić od Gminy L. na rzecz D. S. i K. S. kwo
Czytaj więcej»

I C 845/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Piasecznie

Data orzeczenia: 2015-09-04

Data publikacji: 2015-10-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 845/13 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 13 maja 2013 roku (data prezentaty) J. U. wniósł przeciwko (...) S.A. w W. o zasądzenie na podstawie art. 445 § 1 kc tytułem dalszego zadośćuczynienia za doznaną krzywdę kwoty 5.500,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi dla kwoty 3.500 od dnia 3.11.2006 r. do dnia zapłaty oraz dla kwoty 2.000 zł od dnia 3.08.2012 r. do dnia zapłaty i zasądzenie kosztów procesu według norm przepisanych, w tym kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 2.417,00 zł
Czytaj więcej»

I C 1004/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Piasecznie

Data orzeczenia: 2016-04-29

Data publikacji: 2016-05-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1004/15 UZASADNIENIE wyroku z dnia 29 kwietnia 2016 r. Powódka M. R. (obecnie S. ) dnia 6 maja 2015 r. (data nadania przesyłki) wystąpiła z pozwem przeciwko Business (...) H. P. , (...) spółce jawnej z siedzibą w W. , wnosząc w nim na zasadzie art. 840 § 1 pkt 2 k.p.c. o pozbawienie w całości wykonalności nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym wydanego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie III Nc 694/05 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności
Czytaj więcej»

I C 1131/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Piasecznie

Data orzeczenia: 2016-11-16

Data publikacji: 2017-01-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1131/16 UZASADNIENIE Powód L. P. w dniu 6 czerwca 2013 r. (data prezentaty) złożył do Sądu Rejonowego w Piasecznie III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich pozew o ustalenie, iż wygasł obowiązek alimentacyjny wobec M. N. , nałożony na pozwanego mocą wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30 października 2008 r. w sprawie o sygn. akt VI C 2019/05, zasądzenie od pozwanej M. N. kwoty 8 834 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia powództwa do dnia zapłaty tytułem zwrotu uiszcz
Czytaj więcej»

I C 1155/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Piasecznie

Data orzeczenia: 2014-07-09

Data publikacji: 2015-04-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1155/13 UZASADNIENIE W pozwie z dnia 10.06.2013rr., który do Sądu Rejonowego w Piasecznie wpłynął w dniu 17.06.2013r. powódką A. B. wniosła o zasądzenie od K. P. kwoty 40.000 zł wraz z odsetkami od dnia doręczenia pozwu do dnia zapłaty, a także o zasądzenie od pozwanej kosztów procesu. Uzasadniając żądanie powódka wskazała, iż kwoty wskazanej w pozwie dochodzi tytułem zachowku od pozwanej, która jest jedyną spadkobierczynią testamentową zmarłej w dniu 25.07.2011r. F. G. . Powódka j
Czytaj więcej»