Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
168

I C 2343/13

wyrok

Sąd Rejonowy w Piasecznie

Data orzeczenia: 2015-12-21

Data publikacji: 2016-09-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 2343/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Piasecznie Wydział I Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Joanna Półrolnik Protokolant: Justyna Krajewska po rozpoznaniu w dniu 8 grudnia 2015 r. w Piasecznie na rozprawie sprawy ze skargi R. R. o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Piasecznie z dnia 23 marca 2011 r., sygn. akt I C 561/09 w sprawie z powództwa Prokuratora Okręgowego w Rado
Czytaj więcej»

I Co 22/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Piasecznie

Data orzeczenia: 2015-07-17

Data publikacji: 2015-08-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Na postanowienie o przekazaniu według właściwości skargi na czynności komornika nie przysługuje zażalenie.
sygn. I Co 22/15 POSTANOWIENIE Dnia 17 lipca 2015 roku Sąd Rejonowy w Piasecznie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Kamil Gołaszewski po rozpoznaniu 17 lipca 2015 roku w P. na posiedzeniu niejawnym w sprawie z wniosku wierzyciela Miasta S. W. przeciwko dłużnikowi Z. B. skargi dłużnika na czynność Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie T. G. w sprawie Km 1668/14 w postaci postanowienia z 11 grudnia 2014 roku postanawia: stwierdzić, że postanowienie Sądu R
Czytaj więcej»

III RC 45/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Piasecznie

Data orzeczenia: 2016-05-12

Data publikacji: 2016-08-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: ustalenie rozdzielności majątkowej
Sygn. akt III RC 45/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 maja 2016 roku Sąd Rejonowy w Piasecznie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący SSR Dorota Szostak Protokolant Ada Chudzik po rozpoznaniu w dniu 12 maja 2016 roku w Piasecznie na rozprawie przy udziale Prokuratora Małgorzaty Leśkiewicz- Madejskiej sprawy z powództwa P. A. przeciwko M. A. oraz z powództwa M. A. przeciwko P. A. o ustanowienie rozdzielności majątkowej 1.ustanawia z dniem 19 lutego 2015 ro
Czytaj więcej»

III RC 65/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Piasecznie

Data orzeczenia: 2015-12-23

Data publikacji: 2016-01-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: ustalenie obowiązku alimentacyjnego
III RC 65/15 UZASADNIENIE M. P. (1) , pismem z dnia 4 kutego 2015 roku, wniosła o podwyższenie alimentów na rzecz małoletniej córki J. K. (1) z kwoty po 400 złotych miesięcznie do kwoty po 1500 złotych miesięcznie od dnia wniesienia powództwa z ustawowymi odsetkami. Pozwany J. K. (2) wniósł o oddalenie powództwa w całości. Wyjaśnił, że w wyniku apelacji obecnie wysokość alimentów wynosi 300 złotych. Sąd Rejonowy poczynił następujące ustalenia faktyczne: Małoletnia J. K. (1) urodzona (...) pochod
Czytaj więcej»

III RC 345/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Piasecznie

Data orzeczenia: 2014-11-26

Data publikacji: 2015-12-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

S. .akt III RC 345/14 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 21 lipca 2014 roku, K. M. , działając jako przedstawiciel ustawowy małoletnich D. M. i A. M. wniósł o zasądzenie alimentów w kwocie po 500 złotych miesięcznie na każdego z powodów. M. M. , pozwana w sprawie, wniosła o oddalenie powództwa w całości. Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny: Powodowie pochodzą ze związku małżeńskiego K. A. i M. M. . Między rodzicami nie toczy się postępowanie o rozwód ani o separację. Rodzice nie mieszkają ws
Czytaj więcej»

III RC 345/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Piasecznie

Data orzeczenia: 2014-11-06

Data publikacji: 2015-12-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III RC 345/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 listopada 2014 roku Sąd Rejonowy w Piasecznie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący SSR Dorota Szostak Protokolant Aleksandra Tomaszewska po rozpoznaniu w dniu 6 listopada 2014 roku w Piasecznie sprawy z powództwa małoletnich D. M. i A. M. działających przez przedstawiciela ustawowego K. M. przeciwko M. M. o alimenty 1 zasądza od M. M. na rzecz małoletnich A. M. urodzonej (...) i D. M. urodzonego (...
Czytaj więcej»

I C 1653/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Piasecznie

Data orzeczenia: 2016-11-23

Data publikacji: 2017-01-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: zawarte w umowie o ustanowieniu odrębnej własności lokalu i przeniesienia jego własności na podstawie art. 17(14) ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, zobowiązanie nabywcy lokalu do uzupełnienia w przyszłości wkładu budowlanego, jako sprzeczne z ustawą jest nieważne ( art. 58par. 1 k.c. ) i jako takie nie kreuje po (...)
sygn. I C 1653/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 listopada 2016 roku Sąd Rejonowy w Piasecznie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Radosław Kopeć Protokolant Paulina Rechnio po rozpoznaniu 23 listopada 2016 roku na rozprawie sprawy z powództwa Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w P. przeciwko H. P. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w P. , na rzecz H. P. kwotę 7 217,00 zł (siedem tysięcy dwieście siedemnaście złotych) tytułem
Czytaj więcej»

I C 1674/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Piasecznie

Data orzeczenia: 2015-09-22

Data publikacji: 2015-11-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1673/13 UZASADNIENIE Pismem z dnia 17 lipca 2013 r. (data prezentaty) A. M. wniosła o pozbawienie wykonalności w całości tytułu wykonawczego w postaci ugody sądowej z dnia 15 października 2012 r. zawartej w sprawie o sygn. akt I C 524/11. Pismem z dnia 2 września 2013 r. (data prezentaty) A. M. wskazała, iż zgodnie z podpisaną ugodą z dnia 15 października 2012 r. przed Sądem Rejonowym w Piasecznie w sprawie o sygn. akt I C 524/11 sporną wartość stanowiła kwota 2.000 zł należna pozw
Czytaj więcej»

I C 1752/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Piasecznie

Data orzeczenia: 2016-09-21

Data publikacji: 2017-02-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: działalność niezarobkowa, w której dominuje podporządkowanie regułom ekonomicznym, jest działalnością gospodarczą
Sygn. akt I C 1752/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 września 2016 r. Sąd Rejonowy w Piasecznie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Radosław Kopeć Protokolant: Paulina Rechnio po rozpoznaniu w dniu 21 września 2016 r. w Piasecznie na rozprawie sprawy z powództwa Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej im. F. S. z siedzibą w G. przeciwko W. O. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej im. F. S. z siedzibą w
Czytaj więcej»

I C 1817/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Piasecznie

Data orzeczenia: 2014-06-02

Data publikacji: 2016-09-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

sygn. I C 1817/13 UZASADNIENIE Przedmiotem rozpoznania w niniejszej sprawie jest zgłoszone przez małżonków J. i S. D. żądanie zasądzenia na ich rzecz kwoty 20.000 złotych tytułem wynagrodzenia za bezumowne korzystanie przez pozwanego (...) SA w L. z części stanowiącej własność powodów nieruchomości w okresie od 13 maja 2005 roku do 11 września 2013 roku. Korzystanie polega na utrzymywaniu na działce (...) budynku o powierzchni około 51,15 m2 stanowiącego stację transformatorową. Pozwany wnosił o
Czytaj więcej»