Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 2085/08 - postanowienie Sąd Rejonowy w Piasecznie z 2015-03-26

sygn. akt I Ns 2085/08

POSTANOWIENIE

Dnia 26 marca 2015 r.

Sąd Rejonowy w Piasecznie, Wydział I Cywilny

w składzie następującym :

Przewodniczący : Izabela Perkowska

Protokolant : Rafał Kuczerepa

po rozpoznaniu w dniu 13 marca 2015 r.

na rozprawie

sprawy z udziałem T. L., J. L., M. J., A. R., R. R., J. P., A. P., M. T., J. T. i Skarbu Państwa - Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

o rozgraniczenie

postanawia:

1.  dokonać rozgraniczenia nieruchomości położonych w gminie G. obręb (...), oznaczonych numerami geodezyjnymi jako działki:

- (...) , która stanowi własność Skarbu Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,

(...) , która stanowi współwłasność T. i J. małżonków L. oraz M. J.,

z nieruchomościami tamże położonymi, oznaczonymi jako działki:

(...) stanowiącymi własność A. R. i R. R.,

(...)stanowiącej własność J. P. i A. P.,

(...) stanowiącej własność Skarbu Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,

(...) oraz (...)stanowiącymi własność J. T. i M. T.,

w ten sposób, że przebieg granicy ustalić według linii koloru czerwonego od punktu A poprzez punkty B,C, D, E, F do punktu G, według mapy do celów sądowych sporządzonej przez biegłego sądowego z zakresu geodezji S. M. w dniu 23.03.2012 r., przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego pod nr K.- m. (...)10-03-56/12 (k. 369 akt sprawy), którą to mapę uznać za integralną część niniejszego postanowienia,

2.  zobowiązać uczestników postępowania: A. R. i R. R. jako właścicieli działek nr (...), J. P. i A. P. jako właścicieli działki nr (...) oraz J. T. i M. T. jako właścicieli działki nr (...) aby przesunęli do granicy opisanej w punkcie 1 ogrodzenie biegnące wzdłuż swoich działek, w terminie 1 miesiąca od uprawomocnienia się niniejszego postanowienia,

3.  ściągnąć na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Piasecznie tytułem brakujących kosztów sądowych:

a)  od T. i J. małżonków L. kwotę 2.781,83 zł (dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt jeden złotych i 83/100)

b)  od J. L. kwotę 1390,91 zł (tysiąc trzysta dziewięćdziesiąt złotych i 91/100)

c)  od M. J. kwotę 1.390,91 zł (tysiąc trzysta dziewięćdziesiąt złotych i 91/100)

d)  od A. R. i R. R. kwotę 4.478 zł (cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt osiem złotych)

e)  od J. T. i M. T. kwotę 4.478 zł (cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt osiem złotych)

4. stwierdzić, że pozostałe koszty sądowe przechodzą na rachunek Skarbu Państwa.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Monika Czerniszewska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Piasecznie
Osoba, która wytworzyła informację:  Izabela Perkowska
Data wytworzenia informacji: